Stabilirea studiilor de caz

În lunile aprilie și mai am desfășurat o serie de întâlniri de lucru, online, cu echipele din ariile protejate partenere pentru a stabili studiile de caz aferente proiectului. În urma discuțiilor am stabilit că vom aborda câte o problemă ce poate fi transpusă într-o experiență de învățare pentru tinerii implicați în proiect.


Pentru Parcul Natural Lunca Mureșului elementul central al studiului de caz este exploatarea responsabilă a resurselor naturale de pe Râul Mureș. Dorim să expunem frumusețea acestuia și valorile naturale create în timp de-a lungul său dar și amenințări la adresa valorilor prezentate: seceta, specii invazive, balastiere, decolmatări, acumulările de deșeuri și alte intervenții umane vizibile.


Pentru Parcul Național Defileul Jiului, studiul de caz se va concretiza în jurul conacelor tradiționale care ar putea deveni surse de venit sustenabil pentru localnici, ca unități de cazare. Tinerii vor analiza această oportunitate în raport cu amenințările pe care le poate crea un turism de masă.


Pentru Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina, studiul de caz este construit în jurul suprafețelor întinse de pajiște și pădure incluse în zone de protecție integrală, fără să se fi ținut cont de nevoile comunităților locale, în special de procurarea lemnelor de foc.


Pentru Parcul Natural Putna Vrancea, studiul de caz abordează conflictele om-carnivore mari în comunitățile locale și turism.


Pentru Parcul Național Piatra Craiului, studiul de caz propus va dezbate subiectul construcțiilor noi, neîncadrate în peisaj și neconforme cu Ghidul de construire în zona de dezvoltare durabilă a Parcului Național Piatra Craiului.